Lodowisko sztuczne

Lodowisko sztuczne - lokalizacja przy ul. POW 14 i ul. H. Wendta.

  • Wymiary 40x20m,
  • oświetlenie sztuczne,
  • nagłośnienie,
  • elektryczny system kontroli dostępu,
  • wypożyczalnia łyżew (ok. 120 par).

Lodowisko czynne w sezonie zimowym, w godzinach:

  • poniedziałek - piątek: 08:00 - 21:00
  • sobota, niedziela, święta: 10:00 - 21:00
  • przerwa na konserwację lodu w godz: 15:00 – 16:00

Cennik w sezonie 2014/15. Obowiązuje od 28 grudnia 2014 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena w złotych

Bilet wstępu ulgowy *

Bilet wstępu

normalny

Całe lodowisko

1.

W dni powszednie do godziny 16 - tej

60 min.

3,00 zł

5,00 zł

200,00 zł

2

W dni powszednie do godziny 16 – tej program 3+,**

60 min.

2,00 zł

4,00 zł

200,00 zł

3

W dni powszednie do godziny 16 – tej program 65+,**

60 min.

-

3,00 zł

200,00 zł

4

Dopłata do biletu w dni powszednie do godziny 16 – tej

Każdy następny rozpoczęty kwadrans

0,75 zł

1, 25 zł

-

5

Dopłata do biletu w dni powszednie do godziny 16 – tej – program 3+,**

Każdy następny rozpoczęty kwadrans

0,50 zł

1,00 zł

-

6

Dopłata do biletu w dni powszednie do godziny 16 – tej – program 65+,**

Każdy następny rozpoczęty kwadrans

-

0,75 zł

-

7

W dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta

60 min.

4,00 zł

6,00 zł

400,00 zł

8

W dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta – program 3+,**

60 min.

3,00 zł

5,00 zł

300,00 zł

9

W dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta – program 65+,**

60 min.

-

4,00 zł

300,00 zł

10

Dopłata do biletu w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta

Każdy następny rozpoczęty kwadrans

1,00 zł

1,50 zł

-

 

11

Dopłata do biletu w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta – program 3+,**

Każdy następny rozpoczęty kwadrans

0,75 zł

1,25 zł

-

 

12

Dopłata do biletu w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta – program 65+,**

Każdy następny rozpoczęty kwadrans

-

1,00 zł

-

 

 

4. Wypożyczalnia łyżew

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Cena w złotych

1.

Wypożyczenie 1 pary łyżew w dni powszednie do godziny 16 - tej

60 min.

4,00 zł

2

Wypożyczenie 1 pary łyżew w dni powszednie do godziny 16 – tej – program 3+,65+**

60 min.

3,00 zł

3

Dopłata do wypożyczenia łyżew w dni powszednie do godziny 16 - tej

Każdy następny rozpoczęty kwadrans

1,00 zł

4

Dopłata do wypożyczenia łyżew w dni powszednie do godziny 16 – tej – program 3+,65+**

Każdy następny rozpoczęty kwadrans

1,00 zł

5

Wypożyczenie 1 pary łyżew w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta

60 min

5,00 zł

6

Wypożyczenie 1 pary łyżew w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedziele i święta – program 3+,65+**

60 min

4,00 zł

7

Dopłata do wypożyczenia łyżew w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedzielę, święta

Każdy następny rozpoczęty kwadrans

1, 25 zł

8

Dopłata do wypożyczenia łyżew w dni powszednie po godzinie 16 – tej oraz w soboty, niedzielę, święta

Każdy następny rozpoczęty kwadrans

1,00 zł

9

Ostrzenie łyżew – 1 para

1 x

7,00 zł

 

* - Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży w wieku szkolnym, studentom do lat 25 oraz

emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji

** - Korzystanie z ulg programu 3+, 65+, możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

*** - Bilet dla niepełnosprawnych przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18 z niepełnosprawnością

ruchową i intelektualną za okazaniem ważnej legitymacji

Głównymi użytkownikami obiektu są: wieluńskie szkoły oraz osoby fizyczne.