WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Aktualności

Artykuły

Pływalnia kryta czynna

Informujemy, że Pływalnia Kryta od dnia 19.10.2020r funkconuje na nowych niżej wymienionych zasadach.

 

Z Pływalni mogą korzystać:

 

> Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowychlub wydarzeń sportowych

 

> Studenci i uczniowie – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole

 

 1. Zajęcia zorganizowane w ramach zajęć sportowych i poprawy zdrowia odbywają się według harmonogramu:

  Od poniedziałku do piątku – 07.00, 08.15, 09.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 19.30.

  Soboty i niedziele – 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00.

 

 1. Warunkiem skorzystania z pływalni jest złożenie oświadczenia i udział w zorganizowanych zajęciach sportowych.

 2. Zapisy na zorganizowane zajęcia sportowe przyjmujemy bezpośrednio w kasie biletowej.

 3. Z funkcjonowania zostają wyłączone urządzenia rekreacyjne: jacuzzi i sauny.

 4. Obowiązują dotychczasowe regulaminy oraz zasady funkcjonowania obiektu w okresie pandemii.

   

 

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad i regulaminów.

 

 • zajęcia sportowe to każda zorganizowana forma aktywności sportowej

 

 

 

Zapraszamy.

19 października 2020

Zmiany na Pływalni Krytej

 

Instrukcja korzystania z Pływalni Krytej WOSiR w reżimie sanitarnym,

na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Obowiązuje od 19 czerwca 2020 roku do odwołania.

 

Instrukcja jest uzupełnieniem podstawowego regulaminu korzystania z basenu, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów Pływalni Krytej WOSiR, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

 

I. WYMOGI SANITARNE

 1. Przed skorzystaniem z usługi każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpiecznego korzystania z Pływalni Krytej WOSiR.

 2. Każdy Klient, który źle się czuje, ma infekcje dróg oddechowych, obserwuje u siebie objawy COVID-19, powinien bezwzględnie zostać w domu.

 3. Zachęca się Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji korzystania z Pływalni albo o podjęciu decyzji zaniechania korzystania z Pływalni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego

 4. Wchodząc do obiektu należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przygotowanym środkiem w punkcie znajdującym się przy wejściu do obiektu.

 5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów także w szatniach i przy umywalkach.

 6. Poruszając się po obiekcie należy nosić maseczkę lub w inny sposób zasłaniać usta i nos. Osłona ust i nosa, obowiązuje od wejścia do obiektu, powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk a następnie na halę basenową. Ubierając się po skorzystaniu z basenu należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni przy szafce.

 7. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

 8. Przy okienku kasowym może znajdować się jedna osoba, obowiązuje zachowanie odstępu 1,5 m oraz poruszanie się według wyznaczonych dróg komunikacji.

 9. Na terenie hali basenowej  obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od innych Użytkowników.

 10. Przed wejściem na halę basenową należy skorzystać z prysznica i starannie umyć ciało.

 

 

II. WYMOGI ORGANIZACYJNE

1. Pływalnia Kryta będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-20.30 a w

soboty i niedziele w godzinach 12.00-18.00. Święta nieczynne.

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Pływalni prosimy o punktualne przybycie w

ściśle określonych godzinach.

Wstęp na obiekt:

Od poniedziałku do piątku – 07.00, 08.15, 09.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45,

17.00, 18.15, 19.30.

Soboty i niedziele – 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00.

2. Zamknięta zostanie szatnia odzieży wierzchniej.

3. Z holu usunięte zostaną siedziska.

4. Wyłączone z użytkowania zostanie jacuzzi.

5. Wyłączona z użytkowania zostanie sauna.

6. Jednorazowo z obiektu będzie mogło korzystać maksymalnie 30 osób .

7. Osoby nie stosujące się do poleceń personelu i ratowników będą zobligowane do

natychmiastowego opuszczenia obiektu. W przeciwnym przypadku zawiadomiona

będzie Policja.

 

 

 

 

 

 

19 czerwca 2020

Strefa Płatnego Parkowania

INFORMACJA

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji - Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Wieluniu prosi o ograniczanie kontaktów podczas załatwiania spraw do absolutnego i niezbędnego minimum.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Tel.: 669 673 875

e-mail: spp-wielun@wosir.org

 

16 marca 2020

Hotel Maraton

 

 

Informujemy, że recepcja hotelu Maraton

ponownie pracuje 7 dni

w tygodniu 24 godz. na dobę

Zapraszamy!

Wieluń ul. Częstochowska 35,

tel. 43 886 03 65, kom. 884 844 999

maraton@wosir.org

www.maraton.wosir.org

 

 

 

 

 

 

7 maja 2020